Ürün Dünyası

Alcatel-Lucent

Kurumlar Alcatel-Lucent SIP çözümleri ile birleşik zamanla daha fazla
kanala yayarak iş süreçlerini yeniliyor. Kuruluşlar Alcatel-Lucent
çözümleri ile, müşterilerine, çalışanlarına, iş ortaklarına birlikte çalışma
ortamı sunuyor. Kısa bir süre önce yapılan bir araştırmada, birlikte
çalışma için birleşik iletişim çözümlerini kurmuş firmalarda
çalışanların yüzde 84’ü, işe çok daha fazla “angaje” olduklarını
söylediler. Bu tür çözümleri kurmamış olan firmaların çalışanlarının
yüzde 74’ü bunları kullanarak daha verimli bir çalışma ortamına
ulaşacaklarına inanıyorlar.